Το ΊδρυμαΕκκλησιαστική ΣχολήΒιβλιοθήκηΖαγοροχώριαΕκθεσιακό κέντροΕιδήσειςMισθώσεις ΑκινήτωνeShop
Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εκτέλεση των παρ. 3.1 & 3.2 του αρ. 3 της από 15-03-2023 δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές για το έργο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 9 ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ιδρύματος (Βασ.Σοφίας 51, Αθήνα), την Τρίτη, 02-05-2023, και ώρα 12:00.

Μειοδοτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό ιματισμού των Οικοτρόφων μαθητών, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, με την από 12-07-2022 απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επιλογής αναδόχου, για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό του ιματισμού των Οικοτρόφων μαθητών του Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η παραλαβή του ιματισμού και η επιστροφή αυτού στα Διδακτήρια Χαλανδρίου που βρίσκονται στην διεύθυνση: Ριζαρείου 1, 15233 Χαλάνδρι, βάσει εβδομαδιαίου προγραμματισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, μέχρι την 12η ώρα.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε πάνω στον τίτλο για να ανοίξει ο σύνδεσμος (link).

 

Μειοδοτικός διαγωνισμός σίτισης (catering) για τους μαθητές του ΓΕ.Ε.Λ της Ρ.Ε.Σ κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη συνεργασία με εταιρεία παροχής γευμάτων (catering), προς σίτιση των μαθητών του οικοτροφείου της.

Προσφορές γίνονται δεκτές με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως), σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης παρέχονται στα Γραφεία Διοικήσεως της Σχολής (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφος, τηλ. 210.7210661 και 210.7219502) κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 9:00π.μ. – 14:00.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης πατήστε πάνω στον τίτλο για να ανοίξει ο σύνδεσμος (link).

 

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: άρτου, γαλακτοπωλείου, ζαχαροπλαστείου, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών άρτου, γαλακτοπωλείου και ζαχαροπλαστείου, για τις ανάγκες του Οικοτροφείου της Σχολής. Προσφορές γίνονται δεκτές με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως), σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία Διοικήσεως της Σχολής (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφος, τηλ. 210.7210661 και 210.7219502) κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. – 14:00 και στην ιστοσελίδα της Ρ.Ε.Σ. www.rizarios.gr.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης πατήστε πάνω στον τίτλο για να ανοίξει ο σύνδεσμος (link).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Από τις 17 Ιουνίου 2022 έως και τις 27 Ιουνίου 2022, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης - επιλογής των υποψήφιων μαθητών του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Η γραπτή αξιολόγηση για την επιλογή μαθητών/τριων θα πραγματοποιηθεί στις 28/6/2022 και η προσωπική συνέντευξη στις 29/6/2022.

Προσοχή, οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες δε θα αποστέλλουν το απολυτήριο γυμνασίου στο ΓΕ.Ε.Λ της Ριζαρείου Σχολής. Θα εγγράφονται στο Λύκειο της περιοχής τους και κατόπιν αν και εφόσον επιλεγούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας, θα κάνουν μεταγραφή.

(Πατήστε πάνω στον τίτλο για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης).